Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Η νέα ιστοσελίδα της επιμόρφωσης Β' επιπέδου

Η επιμόρφωση β΄επιπέδου ξεκινάει ξανά.
Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις
http://b-epipedo2.cti.gr/
Στα Τρίκαλα θα έχουμε δύο τμήματα ΠΕ60-70.
Η νέα ιστοσελίδα με το υλικό για τους επιμορφούμενους είναι:
http://sites.google.com/site/ksetrikala/

Δεν υπάρχουν σχόλια: