Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008


Νέα περίοδος επιμόρφωσης.
Ξεκίνησε η νέα περίοδος για την επιμόρφωση Β επιπέδου.
Για το νόμό Τρικάλων λειτουργούν δύο τμήματα.