Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Νέο ιστολόγιο

Δοκιμαστική ανάρτηση και παραπομπή σε υπάρχοντα ιστολόγια.
http://blogs.sch.gr/alexzampra/
Επίσης
http://users.kar.sch.gr/alexzampra/wikiz/mediawiki-1.11.1/
Επίσης
http://users.kar.sch.gr/alexzampra/globalsch-autosch/iware/
Επίσης
http://bscl.fit.fraunhofer.de/bscl2/bscl.cgi/0/23474316
Είναι η εκπαίδευση σήμερα κάπως έτσι;
Ποια είναι η γνώμη σας;